Xarxa viària

A Romà Infraestructures i Serveis oferim solucions globals que cobreixen els diferents serveis de: disseny, planificació, construcció i manteniment de xarxes viàries provincials, autonòmiques i estatals. Així com qualsevol tipus d'infraestructura de transport.

Els nostres serveis de xarxa viària i infraestructures tenen com a objectiu oferir a les institucions públiques i privades solucions eficients, segures i sostenibles que cobreixin les diferents necessitats de mobilitat dels ciutadans.