Romà Infraestructures i Serveis

La nostra essència

Romà Infraestructures i Serveis és una empresa constructora amb més de 45 anys d’experiència en el sector i estem compromesos amb el desenvolupament de solucions constructives, sostenibles i innovadores.

La nostra activitat principal es centra en la construcció d’obra civil i edificació, seguint els més alts estàndards de qualitat, disseny i servei. Treballem constantment per aconseguir l’excel·lència operativa, aprofitant al màxim els nostres propis recursos. Per aquest motiu, Romà Infraestructures i Serveis som una empresa amb línies de negoci diversificades i verticalment integrada, conformant així una infraestructura de serveis única.
Qualitat

En cada obra que construïm utilitzem processos de treball i materials innovadors per garantir la màxima qualitat en l’execució del projecte.

Rigor

Creiem fermament en la feina ben feta i en la millora contínua com a factor clau d’èxit dels nostres projectes. Per aquest motiu, seguim una planificació precisa i criteris estrictes en el desplegament de recursos.

Professionalitat

Treballem amb els millors enginyers, arquitectes i interioristes que posen especial atenció en cada detall donant com a resultat construccions i espais únics.


El nostre cicle tancat

Hem desenvolupat un model sostenible que ens ha dotat de la capacitat d’obrir i tancar cicles productius.

Una iniciativa que consisteix a garantir una sostenibilitat real integrant tots els processos constructius i finalitzant amb la valorització dels residus d’obra, convertits en matèries primeres alternatives per a noves construccions.

1. Fabricació de material i construcció d’obra

2. Serveis i manteniment

3. Recollida i transport de residus d'obra a abocadors propis

4. Gestió i valorització de residus

5. Obtenció d'àrid reciclat per a nou ús en construcció

Aquest enfocament de producció ens permet fer un salt a una indústria de cicle tancat sostenible, capaç d'oferir productes i serveis que augmenten l'eco-eficiència dels nostres projectes, gràcies a la minimització de l'extracció de recursos naturals i a la millora del nostre acompliment mediambiental.

Edificis amb identitat única

El nostre valor diferencial radica en la nostra capacitat per oferir solucions integrals i a mida en els desafiaments dels nostres clients en cada una de les fases del projecte, des de la planificació fins a l'execució. Així mateix, establim una relació directa i de confiança amb tots els nostres clients per entendre i satisfer els seus requisits, complint així amb totes les seves expectatives abans, durant i després de l’entrega de les claus. El resultat? Edificis amb identitat única.

1974 2023

La nostra història

Els fonaments de Romà Infraestructures i Serveis

Encara que ens agradi que siguin els nostres treballadors, clients i projectes els que parlin per nosaltres, volem aproximar-te una mica més a l’ànima de la nostra empresa.

Romà Infraestructures i Serveis, és una empresa familiar fundada el 1974, que va néixer amb el propòsit inicial de produir i comercialitzar àrids.

Malgrat això, la nostra visió de futur i aposta pel canvi ens empeny a evolucionar per oferir solucions globals i integrals als nostres clients donant com a resultat una ampliació de les nostres àrees de negoci, convertint-nos així en una constructora i operadora global d'infraestructures.

La nostra missió és construir espais innovadors que uneixin accessibilitat, confort i sostenibilitat.

Encara que en l’última dècada hàgim fet alguns canvis que enfoquen l’empresa cap a un alt grau de rigurositat i professionalització, Romà Infraestructures i Serveis segueix sent una empresa familiar i els valors familiars basats en la honestedat, proximitat i orientació al client segueixen sent part integral de la nostra forma de ser i treballar.Pla estratègic

El Pla Estratègic 22-24 segueix enfocant el nostre grup empresarial al creixement sostenible i controlat, consolidant la professionalització duta a terme els últims anys en totes les nostres àrees. A la vegada, intensifiquem les pràctiques que fomenten l’economia circular des de diferents departaments i a través d’un projecte d’I+D impulsat conjuntament amb la Universitat Politècnica de Barcelona. Estem estudiant en profunditat els processos de separació dels components dels residus de la construcció per a maximitzar-ne el seu reciclatge i nou ús en construcció. Paral·lelament, vetllem la reducció de la petjada de carboni. Apostem per potenciar la nostra divisió de negoci d’instal·lacions arribant a dia d’avui a executar instal·lacions de qualsevol índole a la vegada que prenem part en primera persona en el moviment global de transició cap a l’energia verda.
Travessem un canvi de cultura i ens enfoquem encara més a les persones, orientant-nos cap a una major flexibilitat horària, conciliació familiar, promoció d’hàbits saludables entre els treballadors/es, vetllant en tot moment la seva salut física i mental en l’entorn laboral a través d’un treball amb enfoc personalitzat i continuat.
Tot això acompanyat d’una cultura de treball basada en objectius, tant quantitatius com qualitatius.
Seguim integrant la sostenibilitat en el nostre propi desenvolupament i presa de decisions. Volem anticipar-nos i respondre a l’evolució incerta de l’entorn, per això aquest pla està en constant actualització. Treballem amb tots els nostres esforços i apostem per una estratègia viva però sobre uns eixos clarament definits, que ens porten a una millora continuada.

i+d+i

En constant recercaA Romà Infraestructures i Serveis creiem fermament en la innovació com a palanca per construir edificis d’una forma més conscient i intel·ligent, utilitzant materials i fonts d'energies més eficients que contribueixin de forma més sostenible i segura al progrés de la societat.

Per aquest motiu, un dels objectius principals que perseguim des de la direcció de Romà infraestructures i serveis, és refermar una cultura d’“Open Innovation” en tots els departaments amb el fi d’estimular la innovació i les bones pràctiques del sector proporcionant així solucions globalment eficients als reptes que presenta el sector.El nostre compromís en materia R+D+i gira al voltant de tres eixos fonamentals:Materials


Som molt conscients del gran consum de materials i energia que suposa la construcció d’edificis i infraestructures. I per consegüent, l’impacte mediambiental que té. Per aquesta raó, tot el nostre equip està compromès en investigar i identificar noves àrees de millora que contribueixin a millorar el disseny i execució dels nostres edificis per una major durabilitat, modularitat i reutilització.Tecnologia


En la nostra contínua tasca per millorar els nostres procediments constructius, portem a terme amb la col·laboració de diferents departaments i agents que intervenen en cada obra, el desenvolupament i millora de tecnologia pròpia aplicada a la planificació i disseny d’obres que han suposat una major productivitat del nostre equip. A més a més d’aquestes millores, des del 2017 utilitzem la metodologia BIM que ens permet unificar els diferents processos que es duen a terme en els nostres projectes de construcció.Sostenibilitat


La nostra activitat en matèria mediambiental es centra en la mitigació de la nostra petjada ecològica, controlant l’ús de recursos naturals i matèries primes, utilitzant materials reciclats gràcies a la implantació de models sostenibles en els nostres processos.
Responsabilitat
Social
Corporativa

El nostre compromís amb la comunitat i la societat és un senyal d’identitat de Romà Infraestructures i Serveis. Per aquesta raó, en els últims anys la direcció ha impulsat una estratègia de responsabilitat social corporativa que integra diversos projectes de suport a la comunitat local i internacional.

En especial, la nostra participació activa en el desenvolupament i l'execució de programes socials i mediambientals tenen com a objectiu millorar les condicions de les persones i comunitats afectades mitjançant la transferència de recursos, coneixements i tecnologia.

A més a més de col·laborar amb organitzacions com la Fundació Àngel Olarán, ens enorgulleix haver implantat un pla d’igualtat de gènere com a part del nostre pla de RSC amb el fi d’arribar en l’empresa a la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones.

Ètica i Responsabilitat

A Romà portem prop de 50 anys treballant en el sector de les infraestructures i serveis amb professionalitat, rigor i qualitat. Per tal de fer un pas més com a empresa responsable, hem elaborat un codi ètic i de conducta, el qual posem a l'abast de totes aquelles persones que es relacionen amb la nostra empresa.

Aquest estableix els principis i valors fonamentals que guien la nostra conducta empresarial, essent un element clau per garantir que les nostres activitats es desenvolupen amb la màxima integritat i d'acord amb els valors que ens representen.

A més a més, hem incorporat un canal de denúncia confidencial per a poder expressar qualsevol conducta qüestionable que pugui observar-se. S'hi pot accedir via redacció al correu a canaldenuncies@romainfraestructures.com.


Qualitat i Medi Ambient

Màxima qualitat i excel·lència

A Romà Infraestructures i Serveis estem compromesos a oferir els nostres serveis amb la màxima qualitat. Integrem la innovació en tots els àmbits de la nostra activitat per a ser més eficients i treballem amb la maquinària i els materials més innovadors per a oferir-te resultats excel·lents. Per a complir amb aquest compromís, hem establert en la nostra organització un Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient amb la finalitat d'assegurar la millora continuada dels nostres productes i serveis, així com la satisfacció dels nostres clients. Treballem per a reduir el nostre impacte mediambiental i les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, minimitzant així la petjada que deixem en el nostre planeta. I els múltiples certificats de qualitat i seguretat mediambiental dels quals disposem, són els que ho acrediten.

Certificacions de qualitat

ISO 45001 - Seguretat i Salut en el Treball

Disposem de les polítiques, procediments i controls necessaris perquè la nostra organització aconsegueixi les millors condicions de treball, salut i seguretat en l'àmbit laboral.

ISO 14001 - Gestió Ambiental

Complim amb les pautes internacionals sobre el compromís de protecció del medi ambient i reducció dels riscos mediambientals relacionats amb l'activitat desenvolupada.

ISO 9001 - Empresa Registrada

Mantenim un compromís actiu de qualitat tant en els productes que oferim com en els diferents processos que desenvolupem, fins a aconseguir així el millor resultat en els nostres serveis.

IQNET - Certified

També disposem del certificat IQNET que ens acredita la qualitat, el respecte pel medi ambient, la salut laboral i la responsabilitat social de la nostra organització.

Registre de petjada de carboni - Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

Aquest segell certifica el nostre compromís amb la reducció d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, amb l'objectiu de crear futurs projectes per a la seva absorció i compensació.

DAP – Declaració Ambiental de Producte – Àrids Naturals

El segell DAP (Environmental Product Declaration, EPD) certifica que els nostres Àrids Naturals són respectuosos amb el medi ambient, basats amb la informació del cicle de vida (ACV) conforme a les normes internacionals i dades ambientals quantificades.

DAP – Declaració Ambiental de Producte – Àrids Reciclats

El segell DAP (Environmental Product Declaration, EPD) certifica que els nostres Àrids Reciclats són respectuosos amb el medi ambient, basats amb la informació del cicle de vida (ACV) conforme a les normes internacionals i dades ambientals quantificades.

Prevenció de Riscos, Qualitat i Medi Ambient

Conscients de la importància de la política integrada de Prevenció de Riscos Laborals (PRL), a Romà Infraestructures i Serveis hem desenvolupat una cultura empresarial de respecte, sensibilització i reglamentària sobre els aspectes ambientals, que es trasllada de forma satisfactòria als nostres treballadors/es i clients.
Les nostres obres són un reflex del caràcter rigorós i compromès que ens defineix. Seguim el nostre camí de superació i evolució i continuem esforçant-nos constantment per mantenir-nos actualitzats sobre els nous processos i tipus de serveis. D’aquesta manera, garantim unes bones condicions de seguretat tant en les instal·lacions com en els procediments de treball.
La qualitat dels nostres serveis, la minimització de l'impacte ambiental i la seguretat en tots els processos que desenvolupem se sustenta amb uns principis. I tot l’equip de Romà Infraestructures i Serveis estem compromesos a proporcionar els mitjans suficients per a la seva execució.

Indicadors i objectius de seguiment

Romà Infraestructures i Serveis som una empresa constructora amb àmplia i acreditada experiència en el sector, compromesa amb el desenvolupament de solucions constructives, sostenibles i innovadores. Som conscients del compromís que tenim amb els clients, la responsabilitat en la seguretat dels nostres treballadors i alhora la protecció amb el medi ambient. Per aquest motiu, treballem amb uns indicadors que ens permeten determinar uns objectius concrets i pels quals establim un pla d'acció pel seu assoliment:

  • Minimitzar la producció de residus i el seu impacte ambiental.
  • Reduir els costos d'energia.
  • Reduir l'índex d'accidentalitat i d'absentisme.

Els nostres projectes més destacats

Coneix la nostra selecció de projectes i obres més destacades