Medi Ambient

Conscients de l’alt impacte ambiental i paisatgístic que tenen els materials de construcció, proveïm de solucions i serveis mediambientals.

img contacte

A Romà infraestructures i Serveis, conscients de l’alt impacte ambiental i paisatgístic que tenen els materials de construcció quan finalitzen el seu cicle de vida, proveïm de solucions i serveis mediambientals que cobreixen totes les necessitats possibles dels nostres clients.

Els nostres serveis de gestió mediambiental abasten des de la recollida fins a la revalorització dels residus. Gràcies al nostre alt grau d’especialització i coneixement del mercat som capaços d’eliminar i minimitzar tots els efectes negatius que els residus de la construcció puguin produir a la societat i al medi ambient.

Actualment, disposem de tres dipòsits controlats de residus. Per això, oferim la possibilitat de realitzar recollides i portar-los als nostres dipòsits per la seva posterior valorització.

A més dels serveis de gestió mediambiental, a Romà Infraestructures i Serveis realitzem la construcció i execució de dipòsits controlats de residus, tant de la construcció com de sòlids urbans. Així mateix, també en realitzem la clausura pel posterior sanejament i regeneració ambiental

A més a més, també disposem de tots els certificats i permisos necessaris per a gestionar la retirada i manipulació de productes derivats de l’amiant.