Desmuntatge, transport i gestió de productes derivats de l’amiant

L'amiant és un material altament contaminant, que pot estar present en materials de construcció i infraestructures com naus industrials, granges, teulades i cobertes, així com en espais interiors com baixants, canonades i altres maquinàries. Aquest material és molt perillós per a la salut, i ha de ser tractat per professionals qualificats i correctament acreditats.

A Romà Infraestructures i Serveis proporcionem un servei integral i a mida sobre la gestió de materials derivats de l'amiant, que engloba tot el procés per al tractament al complet de desamiantat: desmuntatges, retirada, transport i posterior gestió a l'abocador autoritzat de cada comunitat.

Així mateix, la nostra empresa està inscrita en el Registre d'Empreses de Retirada d'Amiant (RERA), el que ens converteix en gestor autoritzat per al seu transport i tractament d'acord amb la normativa vigent.

En Romà Infraestructures i Serveis disposem de personal tècnic format per professionals amb un profund coneixement i experiència en la gestió d'amiant, que garanteixen la màxima qualitat i seguretat del servei. A més, comptem amb tots els mitjans necessaris per dur a terme la recollida i gestió de productes derivats de l'amiant evitant qualsevol tipus de contaminació.

logo-rera