Desmuntatge, transport i gestió de productes derivats de l’amiant

El fibrociment, àmpliament conegut com a amiant, és un material altament contaminant i molt perillós per a la salut, que ha de ser tractat per professionals qualificats i correctament acreditats.

A Romà Infraestructures i Serveis proporcionem un servei integral i a mida sobre la gestió de materials amb fibrociment, que engloba tot el procés per al tractament al complet de desfibrocimentació: desmuntatges, retirada, transport i posterior gestió a l'abocador autoritzat de cada comunitat.

Així mateix, la nostra empresa està inscrita en el Registre d'Empreses de Retirada d'Amiant (RERA), el que ens converteix en gestor autoritzat per al seu transport i tractament d'acord amb la normativa vigent.

En Romà Infraestructures i Serveis disposem de personal tècnic format per professionals amb un profund coneixement i experiència en la gestió d'amiant, que garanteixen la màxima qualitat i seguretat del servei. A més, comptem amb tots els mitjans necessaris per dur a terme la recollida i gestió de productes derivats de l'amiant evitant qualsevol tipus de contaminació.

logo-rera