Construcció, execució i clausura de dipòsits de residus urbans i de la construcció

El nostre servei de Medi Ambient també comprèn la construcció i execució de dipòsits controlats de residus urbans i de la construcció seguint les mesures establertes en la legislació vigent.

Els nostres dipòsits disposen de les instal·lacions adequades per a realitzar el correcte control per evitar qualsevol impacte negatiu i degradació en el medi ambient.

Així mateix, ens ocupem de la clausura dels abocadors un cop finalitzada la vida útil d’aquests, d'aquesta manera podem tancar el cercle i oferir un servei integral.