Un projecte de salut - Romà Infraestructures i Serveis construïm el CAP d'Amposta


 09-07-2019 

 

Perquè la salut és el més important

Les dimensions reduïdes de l'espai i l'obsolescència de les instal·lacions del vell CAP d'Amposta van fer prendre a l'Institut Català de la Salut la decisió d'obrir un nou CAP a la població, que oferís el millor servei sanitari, en un espai adequat. A partir de llavors, i després d'haver estat seleccionat, Romà Infraestructures i Serveis vam començar a formar part d'aquest projecte.

Tot comença quan, amb l'Institut Català de la Salut, es realitza un informe de les carències que té el CAP vell d'Amposta i se'n demana un seguit de millores a partir de l'edificació des de zero d'un nou CAP en una parcel·la de l'ajuntament i en la qual no hi havia res de valor. La mateixa institució sanitària va ser l'encarregada d'establir les diferents normatives, per tal que els arquitectes en poguessin fer el disseny.

És important tenir en compte que, en tractar-se d'un Centre d'Atenció Sanitària, els paràmetres per a la seva edificació han estat regits per una normativa molt estricta, amb la finalitat d'aconseguir sales amb unes dimensions correctes per al seu ús. Això suposa que s'han d'orientar en una certa direcció, per tal d'obtenir una incidència específica del sol i aconseguir així, una certa il·luminació natural. Per tant, els arquitectes, van treballar seguint uns paràmetres essencials per fer-ne un disseny final. Seguidament, i un cop acabats els plànols, vam entrar en joc Romà Infraestructures i Serveis per tal de construir l'edifici i ajudar a la millora del servei sanitari per a les persones d'El Montsià.

L'estructura, feta amb ferro i formigó, ha aconseguit pujar un edifici de tres nivells; planta baixa, primera planta i segona planta. Cada planta està dividida amb envans de pladur que separen els diferents espais amb els seus respectius serveis sanitaris, com medicina general, pediatria, odontologia, i inclús serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva. En aquest sentit, ha estat molt important dur a terme les divisions interiors i de plantes per tal de fer una distribució lògica i adequada. En la planta baixa, s'ha construït tenint en compte les àrees d'entrada i en especial la zona d'urgències, mentre que en la primera i la segona s'hi troben serveis de caràcter més general amb les consultes mèdiques, d'infermeria i l'àrea d'educació sanitària i activitats comunitàries.

 

Disseny i benestar en el sector sanitari

Cal destacar, però, que no tot ha estat regit per les normatives de l'Institut Català de la Salut, sinó que s'ha permès als arquitectes escollir la forma de l'edifici, i també la façana principal d'obra vista, la qual té una especial construcció gràcies a la utilització de la tècnica de la gelosia de ceràmica. La gelosia és un format arquitectònic decoratiu que serveix per tancar obertures i en el CAP d'Amposta ens ha servit, més concretament, per encobrir les finestres de l'edifici, de manera que no hi ha tanta incidència directa de sol. No obstant això, el nou CAP aporta la llum suficient per donar claror a l'interior amb el recurs natural de la llum solar i que vetlla pel benestar dels pacients i metges que hi treballen.

El disseny de la gelosia del CAP d'Amposta està fet a través de petits quadres que se sostenen per unes estructures metàl·liques i que en conjunt creen com una gran malla de ceràmica, que dóna personalitat i caràcter a l'edifici. Seguint en aquesta mateixa línia, i respecte a la gelosia de la façana, és l'aspecte de l'edifici que més dedicació i temps ha requerit quant a la construcció per part de Romà Infraestructures i Serveis, ja que no acostuma a ser una fase habitual en les construccions i requereix més temps a l'hora de construir-la.

A més, i tal com afirma el cap d'obra, Roger Boque, "intentem provar de fer coses diferents, per innovar en el sector de la construcció sota unes bases de seguretat i benestar". No obstant això, i com acostuma a ser, tot esforç té la seva recompensa, i afortunadament, amb la dedicació necessària s'han obtingut els resultats esperats, de manera que, des del 21 de maig d'aquest any 2019, els veïns d'El Montsià ja poden gaudir d'unes instal·lacions sanitàries adequades per cobrir les seves necessitats.

A Romà Infraestructures i Serveis tenim en compte fins al mínim detall per dur a terme una construcció d'aquestes característiques i dimensions, a més d'aportar experiència constructiva i sobretot, distribuïdors que ofereixen serveis i productes de qualitat, com ara els muntadors de rajoles, Unicoman SL, i els instal·ladors elèctrics i de climatització, Inelbo i Ambitec, que, juntament amb nosaltres, han format part del projecte del nou CAP d'Amposta. En aquest sentit, és important destacar que també hem col·laborat amb empreses pròximes per tal d'estalviar costos en la inversió de la construcció i amb la finalitat de promoure la indústria i serveis de proximitat. Aquest és un factor que intentem explotar i dur-lo a terme en la mesura del possible i sempre que disposem de distribuïdors pròxims i de qualitat. Durant aquesta construcció del CAP d'Amposta hem tingut la sort de treballar amb empreses com Montserrat Teresa Arjona Serra per construir les estructures de l'edifici, així com l'empresa Decopladur que ha muntat els envans de pladur de l'interior, o bé amb Jopesa que ha fet diferents estructures metàl·liques per al centre sanitari.

Des de Romà Infraestructures i Serveis ens sentim molt orgullosos i agraïts d'haver format part d'aquest gran projecte, ja que tot i que els habitants encara poden ser atesos al CAP vell, a partir d'ara ja disposen d'un altre centre sanitari amb instal·lacions renovades, d'última tecnologia i amb molt més espai que abans, amb un total de 2.300 m² i 37 consultes.

 
Altres articles sobre:

#Tots
#casos reals
#notes de premsa